Over kunst wordt vaak verschillend gedacht, de één vindt kunst mooi, de ander vindt kunst typisch, bijzonder, tegendraads of niet zijn ding. Of je kunst mooi vindt of niet, kunst heeft een bepaalde uitdrukkingskracht die de toeschouwer aantrekt. Het bestaat niet alleen uit kleuren, vormen, lijnen, symbolen, impressies of andere elementen, het heeft een expressie wat zich laat reflecteren in het kunst werkstuk.

Een schilderij of andere kunstzinnige creatie kan o.a. bestaan uit (grove) grillige, fijne, zachte beelden in sterke of flauwe lijnen. Vervormingen soms in realistische, onnatuurlijke, rustige, felle, zware of saaie kleuren met of zonder perspectief. Een kunstwerk is een creatie wat een duidelijke uitdrukkingskracht weergeeft. Waar de emotie van de kunstenaar door middel van zijn expressie is overgebracht in een visuele beeldtaal in het kunstwerk. Het is een persoonlijk iets hoe de toeschouwer zijn of haar gedachte over het kunstwerk interpreteert.

Om expressie te kunnen begrijpen is een persoonlijk iets

De vastgelegde verbeeltenis die gecreëerd wordt in een kunstwerk gebeurt deels onbewust door de kunstenaar. Een kunstzinnige beleving met een emotie die door de kunstenaar niet daadwerkelijk op het werkstuk kan worden overgebracht. Wat zich laat verbeelden in een expressieve visuele beeldtaal, de toeschouwer waarneemt een beeld van het kunstwerk en denkt hierin de gedachte van de kunstenaar te herkennen middels het kunstwerk. Om kunst te kunnen begrijpen draait het om vele aspecten en het inzicht hierin. Aquarel the power of Zeus

aquarel Zeus | © wé'21
Aquarel “The power of Zeus”

Iedere kunstenaar creëert op zijn manier een expressie die wordt weergegeven in een kunstwerk. Hoe het kunstwerk eruit ziet heeft te maken met het emotionele vlak hoe de kunstenaar te werk gaat en wat de kunstenaar wilt uitstralen met zijn kunstwerk.

In de aquarel “The power of Zeus” geef ik je een terugblik uit één van kunstwerken.  Na het lezen van mythen en sagen uit de Griekse Mythologie werd ik opdat moment vooral geïnspireerd door de natuurlijke kracht van de hemelgod Zeus. Zijn kracht heb ik in vormen gesymboliseerd in de kleuren groen en blauw in de Aquarel. Om zijn dynamiek aan te geven in zijn functie als hemelgod vanaf de hoogste berg Olympos in Griekenland.

Mythen en sagen onderwerp voor het maken van creaties

Dit onderwerp wordt vaak afgedaan en verwezen naar het rijk der fabelen, toch is een onderwerp voor vele om ideeën op te doen voor het maken van een creatie. Zo ook mijn idee om een niet realistische aquarel te maken over Zeus. In de aquarel wilde ik zijn functie als hemelgod waar natuurverschijnselen aan hem onderworpen waren symboliseren via mijn kunstzinnige expressie in het kunstwerk.
Het symboliseert de kracht van Zeus hoe hij wolken verzamelde, deze uiteen dreef. En wanneer Zeus verdrietig was hij het liet regenen en zorgde voor sneeuwval en wanneer hij boos was slingerde met bliksems en het liet bulderen en stormen.

De kleur blauw heb ik gekozen als de kleur van het water zoals de regen, de storm en (het naderende) onweer. De kleur groen in de symbolische wolkenmassa is gemengd in het blauw om de rust en kalmte aan te geven in de rustige tijden van het karakter van Zeus.
Of je de aquarel mooi vindt of niet, de betekenis die ik er aan hebt gegeven vreemd, bijzonder of typisch vindt. Het is een aquarel waarin ik mijn expressie in vormen via een visuele beeldtaal gereflecteerd hebt hoe ik het het karakter van Zeus hebt geïnterpreteerd.